Lesreglement

 

  1. Een lesuur duurt 50 minuten, cursisten hebben 60 minuten de beschikking over de baan.
  2. Een leshalfuur duurt 25 minuten, cursisten hebben 30 minuten de beschikking over de baan.
  3. Het niet op de les verschijnen is voor rekening van de cursist.
  4. Bij afwezigheid van de trainer wordt de les ingehaald of wordt voor vervanging gezorgd.
  5. Restitutie van het cursusgeld als gevolg van een blessure of ziekte is niet mogelijk. Bij een blessure kan je iemand anders van ongeveer gelijk niveau de lessen laten overnemen. Dit na goedkeuring van InnovaTennis.
  6. Het insturen van het inschrijfformulier verplicht u tot betaling van het cursusgeld, tenzij wij u niet kunnen plaatsen op uw beschikbare tijden. InnovaTennis B.V. en/of haar trainers/trainsters kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, blessures of andersoortige schade aan personen of materialen die tijdens of na de lessen zijn opgetreden of ontstaan.
  7. InnovaTennis B.V. en/of haar trainers/trainsters kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, blessures of andersoortige schade aan personen of materialen die tijdens of na de lessen zijn opgetreden of ontstaan.
  8. Het lesgeld voor de groepsles 6 t/m 17 wordt automatisch afgeschreven, voor priveles of de kennismakingslessen ontvangt u een factuur van InnovaTennis.
  9. Indien wegens weersomstandigheden lessen niet doorgaan, wordt de eerste uitgevallen les ingehaald, de 2e niet, de 3e wel, de 4e niet. Er worden maximaal 2 lessen per cursus ingehaald.
  10. Indien wegens weersomstandigheden een les dient te worden afgebroken tijdens de les, geldt dat de desbetreffende les als gegeven wordt beschouwd.

 

Algemene Informatie Overzicht