Coby Demper overleden

Op 1 maart jongstleden is Coby Demper overleden.

 

Tekst op de kaart:

Coby heeft ervoor gekozen om uit het leven te stappen. Ze voelde zich meer en meer eenzaam in het leven staan, en kennelijk is dit voor haar de enige uitweg geworden om rust te vinden. 

Wij, haar naasten, blijven in verbijstering achter. Wij willen haar herinneren als de vrouw die hartelijk, zorgzaam en spontaan kon zijn, die liefde voor anderen kon uitstralen.

Henk Demper

Kinderen en kleinkinderen

De crematie heeft op vrijdag 9 maart in besloten kring plaatsgevonden.

Wij wensen Henk, de kinderen en de kleinkinderen heel veel sterkte met het verwerken van dit enorme verlies.

 

Familieberichten Overzicht