Nieuwe privacywetgeving per 25 mei van kracht

Per 25 mei aanstaande treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.

 

De wet, die ook voor alle verenigingen geldt, verbindt regels aan het verwerken van persoonsgegevens. Het doel van de wet is om mensen controle te geven over hun eigen persoonsgegevens. 

Bij de Aeronauten worden persoonsgegevens verwerkt zoals namen, adressen, telefoonnummers om alles rondom onze club en de sportactiviteiten te kunnen organiseren. Verder worden van competitieteams sportprestaties bijgehouden. Op de website gebruiken we ook foto's om jullie allemaal leuke nieuwsberichten te kunnen brengen over het reilen en zeilen binnen onze club.

De Aeronauten verstrekt bepaalde gegevens ook aan externe partijen zoals de KNLTB. Het is de taak van de vereniging om alle gegevensverwerkingen binnen de kaders van de wet uit te voeren en daarover transparant te zijn naar alle betrokkenen. Bovendien hebben de betrokkenen bepaalde rechten, zoals inzage in de gegevens of het recht om een eerder gegeven toestemming in te trekken. 

Binnen de vereniging is in opdracht van het bestuur een team aan de slag gegaan om te kunnen voldoen aan de nieuwe wet. Dat vergt aanpassingen aan ICT, beleid en contracten/toestemming. Jullie worden hierover later meer geïnformeerd. 

 Mochten jullie vragen hebben dan kan dat door een email te sturen aan secretaris@aeronauten.nl

AVG Overzicht