Privacyverklaring en verdere documenten voor AVG

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Lees meer over hoe De Aeronauten hiermee omgaat en neem kennis van de privacyverklaring.

  

- Bij de Aeronauten worden persoonsgegevens verwerkt zoals namen, adressen, telefoonnummers om alles rondom onze club en de sportactiviteiten te kunnen organiseren. Hoe wij deze gegevens gebruiken staat in de privacyverklaring. U kunt deze hieronder inzien. U kunt in uw persoonlijk profiel bij 'wijzig gegevens' uw privacy instelling aanpassen. Onderdeel hierbij is dat u geboortedatum, adres, pasfoto, e-mailadres en telefoonnummer op 'niet tonen' kunt zetten. 

- Voor de ledenadministratie en financiële administratie maken wij gebruik van een pakket van All United. Daarbij worden altijd persoonsgegevens verwerkt. De vereniging bepaalt in dat geval weliswaar het doel van de verwerking van die persoonsgegevens, maar de dienstverlener verzorgt de feitelijke uitvoering, zoals het ‘hosten’ van de gegevens. All United is in dit geval een ‘verwerker’. Als verantwoordelijke zijn we wettelijk verplicht tot het aangaan van een zogeheten verwerkersovereenkomst met deze verwerker. Hierin worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de verwerker zorgvuldig omgaat met de persoonsgegevens. De verwerkersovereenkomst met All Unitedkunt u hieronder inzien.

- De KNLTB maakt ook gebruik van persoonsgegevens, immers: als u lid wordt van een tennisvereniging, bent u ook automatisch lid van de KNLTB. De KNLTB stelt dat De Aeronauten geen verwerkersovereenkomst met hen af kan sluiten. Hoe de KNLTB omgaat met persoonsgegevens staat hier uitgelegd.

Behalve de verschillende overeenkomsten stelt de vereniging ook een Register Verwerking Persoonsgegevens en een procedure beveiliging data op. Hiermee is de vereniging voorbereid op de wet.

Downloads:

van de bestuurstafel Overzicht