Geschiedenis van de Aeronauten

Het ontstaan van tennisvereniging De Aeronauten gaat terug tot het jaar 1937. In dat jaar wilde de KLM-tennisclub, toen nog onderdeel van de KLM-Personeelsvereniging, banen huren en men vond domicilie op Klein Zwitserland waar in die tijd tennisvereniging Leimonias zetelde. De KNLTB heeft hier echter geen bewijs van en dus kan 1937 niet als officiële start van De Aeronauten in de boeken genoemd worden.

De officiële start dateert van 1946. In dat jaar gaf Dr. Plesman, oprichter van de KLM, opdracht in Den Haag te zoeken naar een sportcomplex voor zijn personeelsvereniging. De keuze kon gemaakt worden tussen landgoed Reigersbergen en Groenendaal, het voormalige terrein van de Haagsche Golf en Countryclub. In 1946 liet de KLM uiteindelijk op Groenendaal vier tennisbanen en een voetbalveld aanleggen.

De naam De Aeronauten dankt de club aan één van haar leden die winnaar werd van een prijsvraag voor een goede naam voor de nieuwe tennisvereniging. Dat gebeurde in 1947.

Door de verhuizing van de KLM naar Schiphol en later naar Amstelveen zijn veel archiefstukken verloren gegaan. Dat is waarschijnlijk ook de reden, dat de officiële oprichtingsdatum van De Aeronauten nog steeds onduidelijk is. In een officiële brief, gevonden in 1970, van De Aeronauten stond in het logo “….. opgericht in 1947”. Alle officiële instanties houden daar nu rekening mee en wij ook.

Het clubhuis

Het clubhuis dat door De Aeronauten in de beginjaren werd gebruikt, stond op de plaats waar thans het doodlopende weggetje met parkeerplaatsen is. Het was een houten gebouwtje dat onderdak verleende aan de voetballers, rugbyers en tennissers van de KLM en aan de hockeyers van HDM. In de jaren ‘50 schonk de KLM De Aeronauten ‘een koepel’. Het was een KLM-tentoonstellingsstand die gebruikt was op de Jaarbeurs in Utrecht. Deze koepel vertoonde een opvallende gelijkenis met de oude verkeerstoren die op Schiphol stond en werd geplaatst op één van de vele bunkers uit de Tweede Wereldoorlog; hij staat er nog steeds.

In 1970 werd besloten een eigen clubhuis te bouwen. Na de nodige voorbereidingen werd in september 1971 het nieuwe clubhuis geopend door de toenmalige directeur van de KLM, de heer Orlandini.

Na intensief gebruik van ruim 30 jaar begon dit clubhuis gebreken te vertonen. De draagelementen van het houten gebouw werden dermate slecht, dat vervanging van het gehele gebouw noodzakelijk bleek. Er zijn heel wat jaren overheen gegaan, voordat er eindelijk een ontwerp lag dat betaalbaar was en dat aan de eisen van de moderne tijd voldeed. Architect Holger de Kat tekende voor het ontwerp en bouwbedrijf DHB uit Woerden zorgde voor de uitvoering. Op 5 juli 2008 werd onder grote belangstelling van leden en genodigden het nieuwe clubhuis geopend. Erelid Orlandini verrichtte de openingshandeling, zoals hij dat ook had gedaan bij de opening van het oude clubhuis in 1971.

Er is nu voor de leden een aanmerkelijk groter clubhuis beschikbaar, bestaande uit twee lagen. Beneden de kleedruimtes en de voorraadkamers, boven een gezellig, modern ingerichte ontmoetingsplek die alle faciliteiten heeft om het de leden naar de zin te maken. En vanuit het clubhuis heeft men een prachtig uitzicht over de banen.

In 2016 is de Koepel, die naam werd aan het geschenk gegeven, gerenoveerd. Het unieke plekje op ons terrein mocht niet verloren gaan en heeft weer een prominente plaats. De Koepel wordt gebruikt voor evenementen, kinderactiviteiten en als bestuurskamer.

De leden

In 1972 vond er een belangrijke statutenwijziging plaats. Tot dat jaar waren de leden hoofdzakelijk KLM’ers en hun familie en vrienden. De statutenwijziging maakte het in dat jaar mogelijk ook buitenleden aan te trekken. Telde De Aeronauten in 1947 bij de start 130 leden, in 1979 was dat aantal gegroeid tot 530 en later naar 600. Dat noopte tot een ledenstop, omdat 600 leden het maximale aantal was en is om, zonder afhangsysteem, te kunnen spelen. Tot op heden wordt dat aantal voorlopig als maximum aangehouden.

Bij het 50-jarig bestaan van De Aeronauten in 1997 gaf de toenmalige voorzitter zijn visie op de toekomst van de vereniging. Hij stelde, dat het streven van De Aeronauten erop gericht was, alle leden zoveel mogelijk en in een ontspannen sfeer te laten spelen tegen een acceptabele prijs. De Aeronauten hoeft geen topclub te worden, dat zou onherroepelijk ten koste gaan van de recreatietennissers. Tot op heden wordt deze strategie gevolgd en er is geen reden om daarvan af te wijken. Wel is het de huidige strategie zoveel mogelijk wedstrijdjes voor elke leeftijdscategorie te organiseren, wat mogelijk gemaakt wordt door diverse evenementen; bovendien zijn er voldoende uitdagingen in de competitie.

Het 70-jarige bestaan in 2017 werd gevierd met een geweldige clinic van Paul Haarhuis en Jacco Elthing en aansluitend receptie, diner, feest.  Een prachtige gelegenheid waar veel leden en oud-leden aanwezig waren. Onze eigen KLM-dames brachten in hun blauw-witte kleding de hapjes rond. Het was een in alle opzichten bijzonder geslaagde dag.

Geen afhangsysteem

Bij De Aeronauten kennen we geen afhangsysteem. Een voor Nederlandse (tennis)begrippen uniek feit. Vanaf de oprichting zijn er wel regels gesteld met betrekking tot het gebruik van de banen bij grote drukte en die sinds jaar en dag gehanteerde regels werken nog steeds goed.

Banen en verlichting

In 2013 is verlichting op 6 van onze banen aangelegd. Dat heeft het clubleven de goede kant op geduwd: er zijn meer avondactiviteiten mogelijk, hetgeen het clubleven sterk heeft verlevendigd en tevens heeft geleid tot ledenaanwas.

In 2014 zijn de gravelplus-banen op 6 van onze 8 gravel banen aangelegd. Door de gravelplus-banen is het mogelijk sneller na een regenbui te kunnen tennissen; bovendien blijft de baan het karakter van gravel houden.

Tennisvereniging De Aeronauten zal blijven investeren in de toekomst.