In Memoriam Jos Janszen

Op 11 september is ons Erelid Jos Janszen overleden.

In Memoriam Jos Janszen

Jos Janszen, 1958-2017


Al vanaf zijn 15e hielp hij mee met het opbouwen en afbreken tijdens clubfeesten. Ook later heeft Jos veel voor de club betekent. Van 1984 t/m 1997 zat hij in het bestuur, waarvan 4 jaar als vice-penningmeester en vervolgens 5 jaar penningmeester. Alsof dit alles nog niet genoeg was zat hij afwisselend of tegelijk ook in de buffetcie, evenementencie en deed hij de ledenadministratie, die hij meteen automatiseerde. Ook zat hij van 2001 tot 2006 in de kascommissie.

Hij stond aan de wieg van de Aeronauten ledenlening om het eeuwigdurend afkopen van de erfpacht op onze gronden te financieren.

In 1998 werd hij tot erelid benoemd.

Aeronauten is hem veel dank verschuldigd en denken met respect terug aan zijn tomeloze inzet op alle fronten.

Wij wensen Martine, Patricia en Robert-Jan en Stephan veel sterkte met het verwerken van dit enorme verlies.

 

Familieberichten Overzicht