Ideeën gevraagd voor vrijgekomen kavel

Het terrein achter de banen 5 t/m 7, in het bezit van de Aeronauten en al enige jaren verhuurd aan de golfclub, is onlangs deels verkocht aan de stichting Let's Stick Together (LTS) ten behoeve van het zogeheten topsport-hockeyveld.

Als gevolg van de verkoop zal de huurovereenkomst in 2019 stoppen en het resterende terrein vrijkomen. Tijdens de ALV in februari wil het bestuur graag met alle leden een nieuwe bestemming voor de grond bepalen. Ze heeft ons als 'kavelcommissie' in het leven geroepen om alle ideeën te inventariseren.

Het bestuur zal zelf de optie van enkele all-weatherbanen uitwerken. We horen daarnaast graag van u welke andere mogelijkheden u voor het terrein ziet, zodat deze in de ALV besproken kunnen worden. Alle ideeën zijn welkom, zolang deze binnen de op het terrein geldende beheersverordening (bestemmingsplan) van sportbestemming vallen.

We ontvangen graag uw voorstel via het emailadres kavelcommissie@aeronauten.nl en wel voor 1 december, zodat er voldoende tijd is voor een nadere uitwerking. Daarnaast zouden we iedereen de gelegenheid willen geven om op de nieuwjaarsreceptie de voorstellen te 'pitchen', om al voor de ALV van gedachten te kunnen wisselen.

De voorstellen die we tot nu toe hebben ontvangen:
- Een of meerdere padelbanen (https://www.knltb.nl/over-padel/wat-is-padel)
- Een of twee oefenmuurtjes of oefenkooi (evt met ballenkanon)
- Nieuwe overdekte tennisbanen (met hal of tent)
- Nieuwe jeu-de-boulesbaan
- Ecologische beplanting (icm een andere invulling van het terrein)
- (Midget)golfbaan of mini-drivingrange

Veel dank voor degenen die de voorstellen hebben ingediend. Om ze als plan te kunnen presenteren op de ALV, dienen de voorstellen nader uitgewerkt te worden. Hiervoor zullen we de indieners benaderen, als u hieraan ook wilt bijdragen laat ons dat dan weten via email.

Daarnaast hebben we suggesties ontvangen die niet (direct) betrekking hebben op het kavel:
- Tribunes bij het Koepeltje en creëren van een centre court
- Vernieuwen kunstgrasbaan
- Vervanging huidige verlichting door LED-verlichting
- Zonnepanelen

De vrijgekomen kavel betreft het gearceerde deel op bijgevoegde foto (bij benadering).

 

We hopen op nog meer leuke ideeën!

Met vriendelijke groeten,

De Kavelcommissie
Delia Wind, Gemma Warmerdam, Alexander Smeitz, Ellen van Rossum, Peter Taal, Rogier Botting

Actueel nieuws overzicht