ALV 2019

De Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op zondag 3 februari, aanvang 15u.

U kunt de notulen van de vergadering van vorig jaar vinden onder het kopje " nieuws" en dan "berichten van het bestuur"

van de bestuurstafel overzicht