AED buiten operationeel

De AED die oorspronkelijk in de keuken was geplaatst is nu geplaatst in een verlichte buitenkast nabij de schakelaar voor de buitenverlichting (vlakbij baan 3).  Dus de AED is nu ook in de periode dat het clubhuis gesloten is beschikbaar. Wij verwijzen graag naar bijgaand filmpje voor het gebruik van de AED. Binnenkort zal er weer een cursus worden georganiseerd.   

 uitleg gebruik AED

Een paar weken geleden is, tijdens een tennispartij op ons park, een van onze leden getroffen door een hartaanval. Gelukkig was er op dat moment een lid op de baan aanwezig die ervaring had met het werken met de AED. Door zijn snelle ingreep heeft hij het leven van een mede-Aeronautenlid, kunnen redden. Het blijkt maar weer, dat dit hulpmiddel uitermate effectief kan zijn.

De AED hangt bij De Aeronauten in de corridor die toegang biedt tot baan 3. 

Een aantal leden van onze vereniging heeft een cursus gevolgd voor het werken met de AED. Vooral bardienstmedewerkers hebben die cursus gevolgd. Maar zij zijn buiten het seizoen niet op de club. Het is dus van het grootste belang, dat veel meer Aeronauten leren om te gaan met de AED.

Enkele belangrijke eerste stappen zijn:

1.    In geval van nood altijd eerst 112 bellen.

2.    Telefoontoestel op de speaker zetten (instructies komen direct door).

3.    Iemand vragen de AED op te halen.

4.    Instructie volgen die bij de AED hoort.

Op de website van De Aeronauten is een video met instructies voor het gebruik van de AED.

In de kast waar de AED hangt, ligt ook een sleutel van het hek dat toegang geeft tot de achteringang van ons park. Dat hek moet geopend worden om met de ziekenauto op het terrein te kunnen komen.

Het bestuur wil meer leden bekend maken met het omgaan met de AED. Daartoe zullen er een aantal cursussen geïnitieerd worden en men hoopt, dat velen zich daarvoor zullen opgeven. De data waarop de cursus/sen worden gegeven, zullen zo snel mogelijk bekend worden gemaakt. Als je belangstelling hebt, kun je je nu al opgeven door een mailtje te sturen naar de secretaris van De Aeronauten.

 

Nieuws overzicht