Inschrijven bardiensten

Evenals vorig seizoen biedt HLTC De Aeronauten leden de mogelijkheid direct hun bardiensten voor het komende seizoen vast te leggen, op een dag en tijd die hen uitkomt. Ervaring leert dat het zelf selecteren van een geschikte dag en dienst veel gedoe gedurende het seizoen voorkomt. Dus maak gebruik van deze mogelijkheid en voorkom dat je automatisch wordt ingedeeld.  

Tot en met 9 maart 2019 kun je je inschrijven via deze link: Bardienstrooster
Let op: hiervoor moet je wel ingelogd zijn. Heb je nog niet eerder ingelogd en een wachtwoord aangemaakt, dan kan dat middels deze link: Hoe kan ik inloggen

Ieder senior lid en student lid dient 2 bardiensten per seizoen te vervullen. Alle andere lidmaatschapsvormen, zoals donateurs en jeugdleden zijn vrijgesteld van bardiensten. Dat geldt ook voor 75-jarigen en ouder. 75-plussers, donateurs en ouders van jeugdleden die vrijwillig één of meer diensten willen draaien zijn zeer welkom om in te tekenen en de club letterlijk van dienst te zijn. Hieronder een beschrijving van de verschillende type diensten. Leden die ervaring hebben met het openen en afsluiten van het clubhuis worden verzocht zichzelf hiervoor in te schrijven.

Type dienst

Omschrijving

Ochtenddienst (vooraf sleutel ophalen)

In de week voorafgaand aan de bardienst moet de sleutel van het clubhuis worden opgehaald. Voor deze dienst wordt de code van het alarm via een aparte email je toegestuurd, waarbij ook een instructie voor het openen en sluiten van het clubhuis is opgenomen. Vergeet niet dat een KNLTB pas vereist is om toegang tot het park te verkrijgen.

Ochtenddienst

Geen nadere toelichting nodig.

Dienst tijdens wedstrijden/evenementen

Tijdens deze dienst zullen er wedstrijden worden gespeeld of is er een evenement op de club. Het zal dan drukker zijn dan normaal. De agenda voor 2019 is te vinden op de website zodat je kunt zien welke dagen er wedstrijden en/of evenementen zijn. Indien de dienst in de avonduren is en er geen ‘Sluiten’ dienst is, dan wordt er door een betaalde kracht afgesloten. De dienst moet wel worden uitgevoerd tot het einde van de diensttijd.

Middagdienst

Op dagen dat er geen bijzonderheden zijn, spreken we ’s middags van een middagdienst.

Sluiten

Het clubhuis moet tot het einde van de dienst openblijven. Bij het einde van de diensttijd kan het clubhuis afgesloten worden, ook als er nog leden op de baan staan; zij kunnen zelfstandig via het terras het park verlaten. De bardienstdoenden zijn niet verplicht te blijven. Je krijgt een code voor het alarm en zal na instellen van het alarm afsluiten. Deze dienst is altijd ingedeeld met een andere dienst, waardoor je met z’n tweeën afsluit. Na de dienst moet de sleutel van het clubhuis bij het sleuteladres worden afgegeven. Een instructie voor het afsluiten zal ook via email worden toegestuurd.

Avonddienst door de week

Ook op doordeweekse avonden zijn er bardiensten als ondersteuning van de vaste krachten. Deze dienst stelt de vaste kracht in staat maaltijden te bereiden, waarbij de avonddienst zich dan richt op de bar. Drukte kan per avond verschillen.

Avonddienst bij wedstrijden/evenementen

Een dienst op een avond waarbij een evenement is, zoals een vrijdagavond toernooi of een clubtoernooi. Doorgaans drukker dan normaal.


Tot en met 9 maart 2019 kun je je inschrijven via deze link: Bardienstrooster
Let op: hiervoor moet je wel ingelogd zijn. Heb je nog niet eerder ingelogd en een wachtwoord aangemaakt, dan kan dat middels deze link: Hoe kan ik inloggen

Gebruik de agenda om een voor jou passende dienst te vinden. Wil je een rustige dienst, dan zijn reguliere dagen zonder evenement vaak het beste of een dienst in de weekenden van de zomervakantie. Wil je bezig zijn, dan zijn diensten bij evenementen of competitiewedstrijden geschikter. Indien je geen voorkeur hebt, of je in deze periode vergeet in te schrijven, dan word je ingedeeld voor één van de openstaande diensten. 
Als je wordt ingedeeld op een moment dat je niet kunt, dan moet je zelf een vervanger regelen of iemand met wie je kunt ruilen.

Wil je graag een bardienst doen tijdens het open toernooi, stuur dan een mail aan bar@Aeronauten.nl (voor deze diensten kun je je niet via de website inschrijven)

Hoe in te schrijven in het systeem:
Onderstaand het scherm dat je ziet nadat je bent ingelogd.

Klik op de maand die je wil zien, bijvoorbeeld maart: 

Het spreekt voor zich: selecteer een dienst door te klikken op inschrijven. Dan verschijnt dit scherm:

Klik weer op inschrijven en je inschrijving staat vast. 
Nu moet je nog even het beeld refreshen om te zien dat je daadwerkelijk staat ingeschreven!

LET OP!  Als je per abuis voor een verkeerde dienst hebt ingeschreven, dan kun je jezelf tot 2 maanden voordat de dienst plaatsvindt nog uitschrijven. Is het tijdstip van je bardienst binnen 2 maanden, dan kun je je NIET meer uitschrijven voor de dienst. Wel kun je je dienst weer vrijgeven voor iemand anders om in te schrijven. Totdat je dienst daadwerkelijk door iemand anders is geaccepteerd, ben jij dus nog steeds ingeschreven en verantwoordelijk voor de bardienst. Je kunt je dienst vrijgeven door in het barrooster op je naam te klikken. Vervolgens zie je onderstaand scherm:

Klik op beschikbaar stellen. Aangezien er meer dan 2 maanden tussen deze dienst en de huidige datum zit, verdwijnt je naam uit de lijst.
Als de dienst minder dan 2 maanden vanaf de huidige datum ligt,
dan is deze dienst beschikbaar voor iemand om over te nemen. In het barrooster zie je vervolgens een driehoekje met een uitroepteken erin voor je naam staan:

Als iemand anders hierop klikt, kan diegene jouw dienst overnemen. Onderstaande scherm verschijnt:

Diegene klikt op overnemen en de dienst is definitief.

Mochten er nog vragen zijn, of heb je problemen met het inschrijven, dan kun je ze altijd stellen via: bar@aeronauten.nl

Zodra je je hebt ingeschreven voor een bardienst, ontvang je hiervan na een uur een bevestiging in je mail. Heb je je binnen een uur na de inschrijving voor je 1e bardienst  ook voor de 2e bardienst ingeschreven, dan zie je beide diensten in dezelfde mail. Zit er meer dan een uur tussen de inschrijvingen, dan krijg je een nieuwe mail. Ontvang je geen bevestigingsmail, check dan je spamfilter.
(NB er zijn momenteel nog wat problemen met de bevestgingsmail, hier wordt aan gewertk, maar onderstaande herinneringen en het genoemde rapportje werken wel)
4 weken voor je bardienst en in de week voorafgaand aan je bardienst zul je ook nog email-herinneringen ontvangen, waarin de details van je bardienst zijn weergegeven. Zie dit als geheugensteuntje zodat je de dienst niet vergeet. Ook kun je je diensten terugvinden in de agenda op de Aeronauten website, of via de Aeronauten app. Via onderstaande link kun je een rapportje draaien met daarin de bardiensten waarvoor je staat ingeschreven.
https://www.aeronauten.nl/index.php?page=Bardienstoverzicht&sid=2

Het volgende scherm verschijnt:

Klik naast "Persoonlijke bardienstgegevens" op verder, vervolgens verschijnt dit scherm:

Klik op rapportage en je krijgt een overzicht van al je diensten.

Afkopen van bardiensten kan ook, maar het bestuur wil benadrukken dat het vervullen van de bardiensten goed is voor je betrokkenheid bij de club en je hiermee ook actief bijdraagt aan het creëren van het clubgevoel. Indien je er toch voor kiest om af te kopen, stuur dan uiterlijk 9 maart een mail naar bar@aeronauten.nl, waarna de extra bijdrage automatisch geïncasseerd zal worden.
 
Ook dit jaar rekenen we op jullie support om De Aeronauten een prettige en gezellige club te laten zijn.

Actueel nieuws overzicht