Een nieuwe redactie

Tijdens de afgelopen ALV is een nieuwe redactie benoemd. Die gaat met het verschijnen van deze Nieuwsbrief van start.

Wat kunnen jullie van ons verwachten?

In de eerste plaats aankondigingen van activiteiten en verslagen daarvan. Maar we plaatsen graag bijdragen die jullie zelf aanleveren! Wij zorgen voor tekst en/of beeld op onze site, de App, Facebook en het binnenkort actieve Instagram. Het account is al aangemaakt, zoek op Aeronauten en kies HLTC De Aeronauten. De eerste volgers hebben zich er inmiddels gemeld. 
 
Ook streven we er naar regelmatig een Nieuwsflits te laten verschijnen met de belangrijkste gebeurtenissen binnen onze vereniging. Natuurlijk kun je daarnaast de website raadplegen voor een volledig overzicht van de activiteiten op De Aeronauten. 
 
Tot onze taak behoort ook de controle op en het redigeren van de interne en externe communicatie, inclusief eventuele advertenties en het toezien op consequent en consistent gebruik van de huisstijl van De Aeronauten.

Wij hebben er zin in!

Jeanette, Max, Mengs en Ronald

Redactie Overzicht