Vrijwilligers voor onderhoudswerkzaamheden gezocht!

Onze vereniging draait grotendeels op vrijwilligers. Dat geldt ook voor het onderhoud van de banen en het park incl. de technische installaties. 

De groep vrijwilligers die thans beschikbaar is behoeft nu enige uitbreiding. Ook is er wat uitbreiding/versterking nodig voor m.n. de technisch wat complexere klussen. Meld je aan voor dit leuke werk bij Rob Krapels, Erik Heijtveldt of Pim van der Maas!

 

Waar hebben we het hier dan over:

  • Op maandagmorgen onderhoud van de banen – schoonmaken, borstelen, reparaties uitvoeren, netten controleren e.d. (daarnaast worden de banen 2x per week door BHS Sportparkservice onder handen genomen)   
  • Idem bijhouden van het park (groene vingers) – borders in goede staat houden en zo nodig opknappen, park netjes houden, wat snoeiwerk doen e.d. (het zware werk wordt verricht door hovenier Henri de Jong)
  • Meestal ook op maandagmorgen, maar indien urgent ook op andere momenten van de week: onderhoud en reparatie van onze technische installaties (sproei systeem, TV en audio systeem, beveiliging, verlichting, apparatuur in keuken en berging e.d.). Deze groep vrijwilligers voert ook zelfstandig diverse projecten uit.  

 Op maandagmorgen komen ze bij elkaar, praten wat bij en gaan dan met veel enthousiasme en met grote inzet aan de slag. 

 

Nieuws overzicht