Uitbreiding park

Medio juni opent Golf Duinzicht twee nieuwe holes. Dan komt een deel van het door ons verhuurde park terug bij De Aeronauten. Het is het deel direct achter de banen 5 t/m 8.

In de ALV van februari 2019 is al gesproken over de invulling van dit terrein met een aantal extra tennisbanen. Belangrijk wordt nu op welke baansoort/ondergrond we daar gaan spelen. Daartoe heeft een delegatie van negen leden van onze vereniging, ter voorbereiding op de definitieve keuze van de baansoort, onlangs een bezoek gebracht aan tennisvereniging LTV Sassenheim. Men speelt er op zogenaamde claytech banen. Op korte termijn wordt ook een bezoek gebracht aan tennisvereniging Ouderijn om de ervaringen aldaar te horen. Van onze delegatie hebben 8 leden op de claytech banen gespeeld en hun ervaringen zijn vastgelegd in een vragenformulier. Op dit moment zijn nog niet alle formulieren terug. Het is nu nog te vroeg om een oordeel uit te spreken. Ook zijn er nog veel vragen over de levensduur van de baansoort, over het onderhoud en de kosten ervan.

Maar er is meer. Er is vergunning aangevraagd voor verlichting op de banen 1+2 en de kunstgrasbaan. Het is de bedoeling tevens over te gaan op ledverlichting op alle banen. Voor de benodigde subsidies zijn drie offertes aangevraagd bij aannemers van verlichting en voor de aanleg van banen. Wat niet op uitstel kan wachten - en daar is ook geen vergunning voor nodig - is de vervanging van de kunstgrasmat. Mogelijk wordt daar de claytech ondergrond voor gekozen.

Regelmatig zal in deze rubriek verslag worden gedaan van de voortgang van deze grote projecten.

 

 

Nieuws overzicht