Van de ledenadministratie

Let op! Opzeggen van het lidmaatschap voor het komend jaar dient voor 31 oktober 2020 te gebeuren. 

Het afmelden als lid dient vóór 31 oktober te gebeuren door een e-mail te sturen naar  ledenadministratie@aeronauten.nl 

Als uw kind stopt met lessen en geen lid meer wil zijn, dient u uw kind ook als lid af te melden bij de ledenadministratie.

Ledenpagina Overzicht