Natte banen

Wat moet je vooral niet doen!!

Tennissers willen na een regenbui graag zo snel mogelijk de baan op, maar eigenlijk moet je wachten tot de baan vanzelf opgedroogd is. 

 Forceren is niet goed, maar het wordt helaas wel gedaan. Dan worden plassen met het sleepnet droog geveegd en dat is funest voor de baan! De reden daarvoor is, dat je de gravelbaan daarmee dicht veegt. Gravel plus wordt, als het nat is en als je daar met het sleepnet overheen gaat, bijna specie. En als dat droog wordt, is het zo hard, dat er geen water meer door loopt. Gevolg is dan, dat plassen nog langer blijven liggen.

Prikken, wat vroeger wel werd gedaan op de gravelbaan, is ook niet goed, omdat door de gaatjes die dan ontstaan, het gravel plus doorsijpelt naar de lavalaag die dan ook verstopt raakt.

Er is slechts één advies: wijs medespelers die toch gaan slepen als er plassen liggen, op de gevolgen. Laat de natuur haar werk doen en wacht tot de baan weer droog is.

Wij rekenen op je medewerking.              

 De Onderhoudscommissie, mede namens het Bestuur

Actueel nieuws overzicht