LED-verlichting voor onze tennisbanen

Een al langer gekoesterde wens bij De Aeronauten is om de bestaande verlichting voor de banen 3 t/m 8 te vervangen door een LED-variant. Daarnaast heeft de vereniging aangegeven verlichting te willen laten aanleggen bij de banen 1, 2 en 9. De gemeente Den Haag heeft eind 2019 daarvoor vergunning verleend. Er zijn voor de ingediende plannen geen bezwaren aangetekend. De uitvoering van de werkzaamheden start in de week van 6 januari 2020. Naar verwachting neemt het werk ongeveer twee weken in beslag. 

Energiebesparing
De toepassing van LED-baanverlichting maakt een grote energiebesparing mogelijk, tussen de 30 en 40% ten opzichte van conventionele technologie. Ook is er door een betere controle van de lichtbundel minder strooilicht en lichtvervuiling. Afhankelijk van het jaarlijkse aantal branduren bedraagt de levensduur tussen de 15 en 20 jaar. De LED-baanverlichting bij De Aeronauten zal dimbaar zijn bij de banen 1 en 2. 

Uitvoering
De uitvoering van de werkzaamheden is gegund aan de firma Oostendorp Nederland B.V. uit Zwijndrecht. Het bedrijf zal eerst de bestaande armaturen in de lichtmasten bij de banen 3 t/m 8 vervangen. Daarna zal het de verlichtingsmasten inclusief LED-verlichting bij de banen 1, 2 en 9 plaatsen. Het bedrijf heeft aangegeven dat spelers tijdens de werkzaamheden geen overlast zullen ervaren.

Subsidie
Voor de vervanging van de bestaande verlichting door LED-armaturen en de aanleg van verlichting bij de banen 1, 2 en 9 heeft het bestuur in 2019 bij de gemeente Den Haag aanvragen ingediend voor de Subsidie Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) als ook voor de Investeringssubsidie Accommodaties Sportverenigingen (IAS). Die aanvragen zijn toegekend. Daarmee is 80% van de investeringskosten voor vervanging en aanleg van de LED-baanverlichting gedekt.

Duurzaam
Behalve een grote energie- en daarmee jaarlijkse kostenbesparing levert de installatie van LED-baanverlichting ook een belangrijke bijdrage aan de vermindering van CO2-uitstoot. Duurzaam Den Haag beheert het Klimaatfonds. Sportverenigingen kunnen er een verzoek indienen voor een eenmalige bijdrage voor financiering van bijvoorbeeld energiebesparing. Het bestuur van De Aeronauten heeft hierover inmiddels contact gelegd met het Klimaatfonds.

Actueel nieuws overzicht