Het park gaat open voor jeugd tot en met 18 jaar

Vanaf woensdag 29 april 2020 is ons park geopend voor jeugd tot en met 18 jaar. Om dit in goede banen te leiden is door het bestuur in samenwerking met de trainers en jeugdcommissie een protocol geschreven. Dit plan is gebaseerd op protocollen samengesteld door KNLTB, NOC*NSF en de gemeente Den Haag. Het volledige protocol is bij dit artikel als download bijgevoegd. Update: de Gemeente Den Haag heeft op 28 april het protocol van De Aeronauten goedgekeurd.

 De belangrijkste punten zijn:

 • Het park is vanaf woensdag 29 april 2020 open voor les en vrijspelen voor jeugd tot en met 18 jaar.
 • Openingstijden zijn maandag tot en met donderdag van 12.00 tot 18.00 uur, vrijdag van 12.00 tot 20.00 uur en in het weekend van 12.00 tot 18.00 uur.
 • Op het park is gedurende de openstelling een toezichthouder aanwezig die toeziet op naleving van de regels omtrent COVID-19 zoals deze in het protocol zijn vastgelegd.
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de les en wacht bij de poort op toezichthouder en trainer. Ouders mogen niet op het park verblijven.
 • Er is een looproute op het park vastgesteld om naar de baan te gaan en het park te verlaten, deze is aangegeven met lint en pijlen.
 • Vrijspelen voor jeugd tot en met 18 jaar is mogelijk, hiervoor kan een baan gereserveerd worden via deze pagina.
 • Er is beperkte mogelijkheid voor introducees om vrij te spelen. Hiervoor dient ook een baan gereserveerd te worden voor maximaal 1,5 uur waarbij alleen singels gespeeld kunnen worden (maximaal twee personen per baan).
 • De oefenmuur is gesloten.
 • Er kan in geval van nood gebruik gemaakt worden van de wc bij de Koepel.
 • Het clubhuis is gesloten.
 • Ouder / verzorger / opa / oma / etc. worden niet tot het park toegelaten. De trainer haalt de kinderen t/m 12 jaar die les hebben op bij de toegangspoort en begeleidt deze terug naar de toegangspoort als de les voorbij is. 
 • Seniorleden, d.w.z. leden ouder dan 18 jaar, mogen niet op het park verblijven. Dit staat aangegeven op deze site, in het protocol en op de posters bij het toegangshek. Toezichthouders, trainers en het bestuur zullen toezien op de naleving ervan. 

Iedereen dient zich aan de hygiënevoorschriften en de 1,5 meter afstandsrichtlijn te houden. Verdere informatie leest u in het protocol.

Update 28 april - Gemeente Den Haag
Medewerkers van de Gemeente Den Haag, Dienst OCW / Sportvoorzieningen, zullen met enige regelmaat op het sportpark aanwezig zijn om het bestuur te ondersteunen en samen met de aangewezen toezichthouders toe te zien op de naleving van de maatregelen. De medewerkers van de Gemeente Den Haag zijn herkenbaar door middel van een hesje.

Downloads:

Actueel nieuws overzicht