Het park open voor volwassenen vanaf 11 mei a.s.

Goed nieuws! Na de jeugd mogen nu ook volwassenen vanaf 11 mei weer buiten tennissen. De gemeente Den Haag heeft een akkoord gegeven op het protocol (zie bijlage) dat is ingediend. Dus ook volwassen leden kunnen komen tennissen. 

Wel met de volgende restricties:

  • Vrijspelen is alleen toegestaan met twee spelers. Uitzondering: Dubbelspel is alleen mogelijk met personen uit hetzelfde huishouden die samen onder één dak wonen. 
  • Er moet van tevoren online een baan gereserveerd worden. Een noodzakelijke en hopelijk tijdelijke maatregel bedoeld om iedereen alleen naar het park te laten komen om te tennissen. Na komende week evalueren we hoe dit verloopt. Zie voor het reserveren de uitleg op de site. Zodra het bestuur de goedkeuring van de Gemeente Den Haag voor het protocol heeft ontvangen, zullen wij de reservering openstellen voor onze volwassen leden.
  • De poort is dicht en kan alleen open met jouw ledenpas. Neem deze dus mee! 
  • Clubhuis en terras blijven dicht. Na het tennissen verlaat iedereen het park weer.


We roepen iedereen op zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de afspraken en hygiënemaatregelen te houden. Voor zichzelf, maar ook in het belang van de gezondheid van anderen. Een toezichthouder is verplicht bij jeugd t/m 18 jaar. De komende weken gaan wij ook op andere momenten toezichthouders inzetten. Trainingen voor volwassenen kunnen ingepland worden met maximaal vier spelers, de trainer houdt toezicht op het naleven van de richtlijnen. De trainer neemt contact met u op over de les via Whatapp.

Vrij spelen: enkelspel
Het organiseren van interne wedstrijden/wedstrijdvormen (geen DSS/niet club overstijgend) op de vereniging is mogelijk. Uiteraard binnen de geldende richtlijnen, dus alleen enkelspel. Niet eerder dan 1 juni a.s. wordt gekeken of het vrijspelen en de wedstrijdvormen dan verder uitgebreid kan worden naar vier spelers, mits de situatie het toelaat. Daarover gaat de KNLTB in de week van 25 mei communiceren. 

Clubhuis en horeca
Verder is KNLTB en NOC*NSF in overleg in hoeverre clubhuizen, sportkantines en verenigingshoreca met de later geldende richtlijnen die voor de horeca gelden mee kunnen doen. Zodra duidelijk is wat dit voor tennisverenigingen betekent, zal de KNLTB hierover informeren. 

Officiële KNLTB toernooien
Alle officiële KNLTB toernooien tot en met 14 juni zijn geannuleerd. In de loop van volgende week volgt meer informatie over de toernooien tot 1 september, zo meldt de KNLTB.

Wellicht ten overvloede maar we herhalen het nogmaals: Iedereen dient zich aan de hygiënevoorschriften en de 1,5 meter afstandsrichtlijn te houden. Verdere informatie lees je in het bijgevoegde protocol.

Downloads:

Actueel nieuws overzicht