Vraag en antwoord vernieuwing en aanleg drie tennisbanen

Op 21 september 2020 start het bedrijf Tennisbouw Nederland met de renovatie van de oude kunstgrasbaan en de aanleg van twee nieuwe tennisbanen. Die komen te liggen op het nu nog braakliggende terrein achter onze huidige tennisbanen. De totale werkzaamheden voor de aanleg van de banen nemen vier tot zes weken in beslag, afhankelijk van de weersomstandigheden.

1. Wat houdt het project in?

 • De renovatie van één van onze tennisbanen. Deze baan ligt naast de ingang van HDM.
 • De aanleg van twee nieuwe tennisbanen op het nu nog braak liggende terrein achter onze huidige tennisbanen. Nadat de nieuwe banen zijn aangelegd, zal het overige deel van het terrein worden ingericht. Dat zal in lijn zijn met het parkkarakter van onze tennisclub. Onderdeel daarvan is de aanplant van 16 bomen. Zij zullen de bomen vervangen die moesten worden gekapt vanwege de aanleg van de twee nieuwe tennisbanen.

2. Wanneer start en eindigt het project?

 • Op maandag 21 september 2020 starten we met de renovatie van één van onze tennisbanen.
 • De totale werkzaamheden nemen 4 tot 6 weken in beslag, afhankelijk van de weersomstandigheden. 

3. Waar wordt het materiaal aangevoerd?

 • Voor de aan- en afvoer van materialen voor de aanleg van de nieuwe banen zullen we gebruik maken van de toegang via de Jan Muschlaan. We maken daar een doorgang, zodat we direct toegang hebben tot het werkterrein.
 • We verwachten dat direct omwonenden nauwelijks hinder zullen ondervinden van de werkzaamheden. Uiteraard zullen we er alles aan doen om de overlast tot een minimum te beperken.

4. Wie is de contactpersoon?

 • Voor leden: Ada Moesbergen, Max Koninkx
 • Voor omwonenden: U kunt de voortgang van het project volgen via deze website, www.aeronauten.nl. Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. U kunt een mail sturen naar info@aeronauten.nl of bellen met Ada Moesbergen op nummer 06 13 02 82 83.
 • Voor HDM: Frouke Snoeck   
 • Voor de Gemeente Den Haag: Frouke Snoeck, Jim van Lookeren Campagne
 • Voor Tennisbouw en andere bedrijven, betrokken bij dit project: Ada Moesbergen, Jim van Lookeren Campagne

5. Welke vergunning is er verleend?
De Gemeente Den Haag heeft de vergunning voor aanleg van de twee nieuwe banen en bijbehorende verlichting verleend op 20 december 2019.

Bestuursnieuws Overzicht