Startschot voor nieuwe banen

Maandag 21 september a.s. is het zover. Dan start het bedrijf Tennisbouw Nederland met de renovatie van de oude kunstgrasbaan en de aanleg van twee nieuwe tennisbanen. Die komen te liggen op het nu nog braakliggende terrein achter onze huidige tennisbanen. De totale werkzaamheden voor de aanleg van de banen nemen vier tot zes weken in beslag, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Type ondergrond
Als ondergrond voor de drie banen is na uitgebreid onderzoek gekozen voor clay court. Die ondergrond maakt het mogelijk het gehele jaar door te spelen. De keuze is ook ingegeven door het uitgangspunt, dat De Aeronauten een gravelvereniging is. De speeleigenschappen van clay court sluiten daar goed bij aan. Zo kan je bijvoorbeeld glijden naar de bal, net als op gravel.

Werktterrein
Het materiaal voor de twee nieuwe banen wordt aan- en afgevoerd via de Jan Muschlaan. Daar zal een doorgang komen zodat Tennisbouw direct toegang heeft tot het werkterrein. Die doorgang zal afsluitbaar zijn. Het werkterrein zelf wordt omgeven door afzetgaas. Uitsluitend Tennisbouw, de bouwpartners en de projectgroep hebben toegang tot het werkterrein.

Groen rondom
Om de twee nieuwe banen te kunnen aanleggen, is er vorige maand een aantal bomen gekapt. Volgens de daarvoor verleende vergunning zullen we op de plaats van de gekapte bomen nieuwe laten planten. Voor de verdere inrichting van het terrein rondom en naast de twee aan te leggen banen is er overleg met Henri de Jong Tuinen. Onder meer drie nieuwe jeu de boules banen en de ecologische invulling van een deel van het terrein worden daarin meegenomen. Dat wordt naar alle waarschijnlijkheid in het voorjaar van 2021 praktisch uitgewerkt.

Projectorganisatie en communicatie
Namens De Aeronauten vormen Ada Moesbergen, Jim van Lookeren Campagne, Frouke Snoeck en Max Koninkx de projectgroep. Ada en Jim zijn de contactpersonen voor Tennisbouw, Frouke voor onze buren HDM en de Gemeente Den Haag. Max en Ada begeleiden de communicatie rondom dit project. Leden, omwonenden en andere belangstellenden volgen de voortgang van de werkzaamheden via deze website.

Vraag en antwoord
Voor dit project is deze pagina beschikbaar met vaak gestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden. 

Actueel nieuws Overzicht