Werkzaamheden nieuwe banen verlopen volgens planning

Maandagochtend vijf oktober, acht uur. De tegels van het voetpad tussen de banen 6 en 7 zijn gelicht. Drie mannen graven er een sleuf. Daar komt de afwatering van de drainage bij de twee nieuwe tennisbanen. In twee weken tijd is er door de medewerkers van aannemer Tennisbouw veel werk verzet. Het weer zat dan ook erg mee. Vandaag regent het flink. Maar het werk gaat door. Gehuld in degelijke regenpakken plaatsen zij opsluitbanden - 'stoepranden' - van de nieuwe banen. Die vormen het kader waarbinnen de supersub zal worden gestort. Als alles volgens planning blijft verlopen, staat dat voor deze en de komende twee weken op het programma. 

Droog weer
Voor een goede verwerking van de supersub is droog weer vereist. Een regenbui binnen acht uur na het aanbrengen kan namelijk  vermindering van de waterdoorlatendheid tot gevolg hebben. Vervolgens installeert Tennisbouw er bovenop matchclay, de ondergrond van de twee nieuwe banen. Ook brengt het bedrijf de belijning aan en strooit het matchclay tapijt in met gravel. Ervan uitgaande dat de supersub volgens planning en voorschrift is gestort, installeert Tennisbouw in de week van 19 oktober bij de nieuwe banen 9 en 10 het hetwerk inclusief poorten.

Baan 11
In diezelfde week zal Tennisbouw onze oude baan 9 voorzien van nieuw hekwerk en poorten. Daarmee is de renovatie van die baan afgerond. En wordt de baan herdoopt naar baan 11. Twee weken geleden startte het bedrijf met het verwijderen van de veertig jaar oude keerwanden. Die zijn vervangen door L-profielen van beton. De waterdoorlatende ondergrond van deze baan blijft behouden. Daar waar noodzakelijk zal Tennisbouw versleten plekken herstellen. Ook heeft het bedrijf er sproeileidingen aangebracht. Net als de twee nieuwe tennisbanen krijgt baan 11 matchclay als ondergrond.

Verlichting
In de week van 26 oktober ruimt Tennisbouw het terrein op. Zo ver is het nog niet. Terwijl de regen met bakken uit de hemel komt, gaan de medewerkers van Tennisbouw door. Deze week bijvoorbeeld met het aansluiten van de afvoer van de drainage van de nieuwe banen op de bestaande afvoer. Daarvoor is het tegelpad tussen de banen 6 en 7 tijdelijk opgebroken. De twee nieuwe banen 9 en 10 krijgen verlichting. Volgende week staat het maken van de fundering voor de verlichtingsmasten op het programma. Op 30 november plaatst het bedrijf de masten met armaturen en sluit deze aan. Dan hebben de 11 banen van De Aeronauten LED-verlichting.

Parkkarakter
Het fraaie parkkarakter is een van de redenen waarom mensen kiezen voor een Aeronauten-lidmaatschap. Het terrein waarop de twee nieuwe banen komen te liggen, zal dat dan ook krijgen. De projectgroep nieuwe banen is daarover in gesprek met ons hoveniersbedrijf Henri de Jong. Net als bij de huidige banen het geval is, worden de nieuwe banen omgeven door groen in de vorm van onder meer heggen en zestien te planten bomen. Dat ter vervanging van het even groot aantal bomen dat voor de aanleg van de nieuwe banen is gekapt. Te midden van het groen staan drie nieuwe jeu de boules banen gepland, meer richting het hekwerk bij de flats. 

Inrichtingsplan
Veel leden tonen zich erg betrokken bij de aanleg van de banen en de verdere ontwikkeling van het terrein rondom deze banen. Zoals de Groene Vingers, een aantal dames dat op de maandagochtend onder meer plantenonderhoud doet. Zij stellen voor de aanplant van nieuwe bomen te laten sponsoren door De Aeronauten zelf. Inmiddels heeft een twintigtal leden aangegeven dat te willen doen. Andere leden hebben het initiatief genomen voor het insectenhotel dat bij het hek tegenover de flats staat. Zij bekijken welke subsidiemogelijkheid er is om bijvoorbeeld de aankoop van zaaigoed voor planten mogelijk te maken. Het bestuur waardeert deze betrokkenheid zeer. Samen met hoveniersbedrijf Henri de Jong wil de projectgroep in de tweede week van november een verdere concretisering van het inrichtingsplan voor het terrein rondom de banen 9 en 10 via deze website aan de leden presenteren.

Actueel nieuws Overzicht