Laatste fase werkzaamheden banen 9, 10 en 11

Wanneer mogen we erop spelen? De belangstelling voor de nieuwe banen is groot, zo hebben we de afgelopen weken mogen constateren. Een goed teken. En nog beter: over twee weken kan het al zover zijn. In dit artikel lees je wat er op de komende twee weken op stapel staat. Ten slotte doen we nog een oproep. 

Nog twee lagen
Op 14 oktober werd het waterdoorlatend schuimbeton van de banen 9 en 10 gestort. Dat heeft drie weken nodig om volledig uit te harden. Daarbovenop ligt het vochtregulerend tapijt, ingestrooid met gravel. Een eerste laag gravel is bij het leggen van het tapijt aangebracht op 22 oktober. Er volgen nog twee lagen gravel. Daarvoor moet het wel droog zijn. 

Hekken en poort
Vervolgens installeert Tennisbouw de hekken rondom de banen 9, 10 en 11 (de gerenoveerde baan). Ook wordt het hekwerk vernieuwd dat verwijderd is om toegang te verschaffen tot baan 11 en tot het terrein waarop de banen 9 en 10 zijn gerealiseerd. Dat is medio november gereed. Bij de provisorische ingang tot dat terrein komt een poort. Dan kunnen onze bedrijven die het baan- en groenonderhoud verzorgen voortaan via de Jan Muschlaan ons tennispark op.

Verlichting op banen 9 en 10
Je zal medio november - mits het weer meewerkt voor het aanleggen van de laatste twee lagen gravel -  op de nieuwe banen en baan 11 kunnen spelen. Op 26 november volgt de plaatsing van de verlichtingsmasten met LED-armaturen bij de banen 9 en 10. Twee weken geleden is voor de bediening ervan de aansluiting bij het clubhuis geregeld. De fundering voor de lichtmasten van de nieuwe banen is ook al gereed. Eind november is de verlichting geïnstalleerd en kunnen we deze in gebruik nemen.

Inzet vrijwilligers
Bij de ingang van de banen 9 en 10 zal onze aannemer Tennisbouw deze week tegelplateaus maken. Daarvoor maken we dankbaar gebruik van de flinke voorraad stoeptegels die we op het park hebben liggen. Daarnaast komen de opstaande randen van pas die onze vrijwilligers Chris en Max dit weekend hebben gedemonteerd uit de oude gravelbak achter de banen 7 en 8. Hans, net als Chris dit jaar lid geworden, heeft bladeren op en rondom baan 11 bij elkaar geharkt en afgevoerd. Zodat Tennisbouw er relatief snel aan de slag kan met het leggen van de volgende twee gravellagen zodra het weer dit toelaat.

In aanloop naar de verdere inrichting van het terrein bij de banen 9 en 10, en rondom baan 11 zijn 'handjes' van onze leden welkom. Geïnteresseerd? Mail dan naar het projectteam. Leuk!


Het project nieuwe tennisbanen is gestart op 21 september 2020. In de loop van de afgelopen weken zijn er deze artikelen met foto's over verschenen:

Actueel nieuws Overzicht