Werkzaamheden vervanging baan 1 en 2 starten maandag 14 december

Nadat baan 11 geheel is vernieuwd, is het maandag 14 december zover voor de banen 1 en 2. Dan start het bedrijf Tennisbouw er met de werkzaamheden. Eerst zal het de gravellaag verwijderen van deze twee banen. Ook graaft het bedrijf er op de kopse kanten een put uit om zo de grondwaterstand te kunnen beoordelen. Dat is van belang in verband met de drainage. De banen 1 en 2 krijgen dezelfde bovenlaag, een vochtregulerende mat op spuitbeton die is ingestrooid met gravel, als bij de banen 9, 10 en 11. Afhankelijk van het weersverloop in de komende maanden zouden De Aeronauten in april 2021 op de vernieuwde banen 1 en 2 kunnen spelen.

Het afgegraven gravel zal worden verwerkt onder het pad dat achterlangs de Koepel loopt. Het bedrijf verdicht het gravel waarna het er menggranulaat oftewel gebroken puin op stort. Dat zorgt voor een verharding van het pad. Bovendien voorkomt het dat het gravel onbegaanbaar zou zijn na regenbuien. Daarnaast kunnen wij afvoerkosten besparen door het gravel op het terrein van De Aeronauten te verwerken. Tennisbouw zal voor de werkzaamheden komende maandag het terrein van De Aeronauten betreden via de nieuwe ingang aan de Jan Muschlaan. 

Aanspreekpunt voor Tennisbouw is de projectgroep nieuwe banen van De Aeronauten. Heb jij een vraag over dit project? Neem dan contact op met de projectgroep of stuur een e-mail.

Actueel nieuws Overzicht