Aanplant terrein rondom nieuwe banen start januari 2021

De Aeronauten timmeren aan de weg. Onlangs zijn de nieuwe banen 9, 10 en 11 in gebruik genomen. Nu is het moment aangebroken om het terrein rondom deze banen in te gaan richten. Zodat het natuurlijk deel uit gaat maken van ons fraaie tennispark. Ons hoveniersbedrijf Henri de Jong heeft daarvoor in overleg met het bestuur een plan uitgewerkt. Dat willen we vanaf januari 2021 gefaseerd uitvoeren. Voor onze leden is daarbij een belangrijke rol weggelegd, zowel bij de sponsoring als de uitvoering ervan. Doe jij ook mee?

In twee fases
De eerste fase van het plan behelst onder meer de beplanting van en een betonstalen hekwerk op de wal tussen baan 10 en HDM, het aanvullen van het grasveld rondom de banen 9 en 10, de aanplant van bomen op dit deel van het terrein en instrooien met wilde bloemzaden. Onderdeel van deze eerste fase is verder de aanplant met struiken aan de kopse kant van baan 11. De eerste fase gaat vanaf januari komend jaar van start. De tweede volgt later.

Rondom 9 en 10
Op de wal naast en achter baan 10 is beplanting voorzien als kornoelje, krent, elaeagnus, hortensia, beuk, maagdenpalm, rhododendron en ooievaarsbek. Die zorgen voor een variatie in groei door het jaar heen, hoogte en breedte en – gebalanceerd -  in kleur. Zij zijn bovendien onderhoudsvriendelijk. Het hoveniersbedrijf zal eerst een humuslaag van ongeveer 40 cm aan de bovenzijde van de wal verwerken. Die zorgt voor een voedzame bodem. De humus is afkomstig van ons eigen terrein. Achter de Koepel heeft die zich namelijk ontwikkeld door het jarenlang deponeren van bladeren, takken, boomstammen en andere groenresten afkomstig van ons tennispark. In de wal zijn ook uitsparingen voorzien, bekleed met gras, waar je kunt zitten. 

Bij 11, 1 en 2, 3 en 4
De aankleding van de kopse kant van baan 11 maakt ook deel uit van de eerste fase van dit plan. Hier is beplanting voorzien als rododendron, krent, kornoelje en maagdenpalm. Een enkele rododendron zien we ook weer terug naast baan 1 en op de hoek van baan 2. Aan weerszijden van het tegelpad tussen de banen 1 / 2 en 3 / 4 maakt de huidige begroeiing plaats voor maagdenpalm en ooievaarsbek. Dat zijn goede bodembedekkers en zal onderhoud schelen. Onder meer de huidige varens uit de borders bij dit pad zullen worden herplant.

Bomen
Voor de realisatie van de banen 9 en 10 moesten 16 bomen wijken. In januari starten we met de aanplant van bomen ter vervanging daarvan. Het gaat dan om amberbomen, berken, steeneiken en rode beuken. Die komen voor het merendeel op het terrein bij de banen 9 en 10. In eerste instantie zullen er 12 bomen worden geplant, gevolgd door de resterende vier.

Wilde bloemzaden
Op het grasdeel tussen baan 9 en het hekwerk bij de Jan Muschlaan zie je enkele verhogingen in het terrein, een erfenis uit de tijd dat het nog onderdeel uitmaakte van de golfbaan. Het hoveniersbedrijf zal die verhogingen geschikt maken voor het instrooien met wilde bloemzaden. Denk daarbij aan soorten als klaproos, distelbloem en papaver.

De tweede fase van het plan betreft de aankleding van de bestaande aarden wal beginnend vanaf ongeveer de hoek van baan 9 langs de golfbaan tot aan het pad tegenover het appartementsgebouw. De beplanting van de aankleding van dat deel kent dezelfde elementen als uit fase 1. Dus: kornoelje, krent, elaeagnus, hortencia, beuk, maagdenpalm, rododendron en ooievaarsbek. 

Sponsor ook
Hoveniersbedrijf Henri de Jong heeft dus een plan voorgelegd dat het fraaie parkkarakter doorvoert in de aankleding en inrichting van het nieuwe deel van ons tennispark. Nieuw daarbij is dat er gedoseerd meer kleur in wordt gebracht. Dat zullen we ook terugzien op enkele plekken in het al lang bestaande deel van ons park, zoals hierboven aangegeven.

Het bedrijf hecht grote waarde aan de jarenlange relatie met onze tennisvereniging en wil dat onder meer tot uitdrukking brengen door de benodigde bomen, beplanting en bloemzaden tegen inkoopprijs aan ons te door te rekenen. Uiteraard waarderen wij dit gebaar zeer. Als Aeronauten, leden van de jeu de boules club, de bridgeclub en Vrienden van De Koepel kunnen wij ook een bijdrage leveren in de vorm van sponsoring. Hoe? Lees dat in dit artikel!

Help mee
De uitvoering van de eerste fase van het plan start in januari. Met onder meer de aankoop en – als het weer het toelaat – de aanplant van onder meer de bomen. Ook wordt er gestart met het inbrengen van de humuslaag op de wal. Hoveniersbedrijf Henri de Jong voert het project uit en coördineert de werkzaamheden. Daarbij is de hulp van onze leden gewenst! Denk bijvoorbeeld aan helpen bij het plaatsen van de hekwerkdelen en het beplanten. Geef je daarvoor op via info@aeronauten.nl

Downloads:

Actueel nieuws Overzicht