Werk in uitvoering op banen 1 en 2

Aannemer Tennisbouw gaat vandaag verder met de werkzaamheden voor de nieuwe banen 1 en 2. Het bedrijf zal onder meer de opstaande randen rondom de banen ophogen. Dat is nodig omdat de nieuwe banen dezelfde samenstelling zullen krijgen als de nieuwe banen 9 en 10 (filmpje). Daardoor komt de baan iets hoger te liggen. Daarnaast zal het bedrijf het terrein uitvlakken. 

Onafhankelijke keuring
Vervolgens vindt er een onafhankelijke keuring plaats van de tot dan toe voor de banen 1 en 2 verrichtte werkzaamheden. Zo is er drainage aangebracht en zijn er sproeileidingen aangelegd. Ook wordt het terrein nauwgezet uitgevlakt. Als de keuring positief uitvalt kan Tennisbouw de volgende stap zetten: het storten van het schuimbeton.

Minimaal 10 graden
Daarvoor moet het minimaal 10 graden en droog zijn. Redelijkerwijs is te verwachten dat die omstandigheden zich eerder in maart dan januari of februari voordoen. Maar wie weet zit het mee. Dan is de eerste reeks van werkzaamheden in ieder geval gedaan en kan Tennisbouw verder met de aanleg van de nieuwe banen 1 en 2. En anders wordt het in de loop van maart en is in april op die banen spelen mogelijk. Resultaat: vijf nieuwe all-weather banen voor De Aeronauten, naast de bestaande zes gravelplus banen. 

Gravelpad met puingranulaat
De werkzaamheden op de banen 1 en 2 zijn gestart in de week voor de Kerstvakantie. Tennisbouw heeft toen de oude gravellaag van de beide banen verwijderd. Dat gravel is gedeponeerd, uitgevlakt en aangereden achterlangs De Koepel. Om dat nieuwe brede gravelpad te verharden komt er nog een laag op van puingranulaat. Dat vermindert eventuele spoorvorming.

Actueel nieuws Overzicht