Wel spelen op matchclay- maar niet op gravelplusbanen

Ga niet spelen op de gravelplusbanen (3 tot en met 8)! Zoals je op deze foto’s ziet zijn die banen erg zacht en daarom gesloten. Speel je er toch op - zoals onlangs is gedaan - dan beschadig je de banen hetgeen leidt tot extra onderhoudskosten voor de leden.

Bij de ingangen van deze banen hangen bordjes met de duidelijk tekst ‘Niet betreden’. Bovendien zijn er de netten naar beneden gedraaid om dat nog eens te benadrukken. Spreek elkaar erop aan dat je niet op de gravelplusbanen mag spelen. Er zijn voldoende matchclaybanen (1, 2, 8, 9, 10 en 11) beschikbaar!

Actueel nieuws Overzicht