Instructie AED

Sinds een aantal maanden beschikt De Aeronauten over een Automatische Externe Defibrillator (kortwerg: AED). Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. De AED van De Aeronauten hangt direct tegenover baan 3, aan de muur naast de ingang beneden het clubgebouw.

Een groep van 10 Aeronauten volgde op 27 juni jl. daarover een intensieve instructie door Nita Visser van de Nederlandse Reanimatieraad. Na een theoretische toelichting volgde het praktijkdeel. De deelnemers gingen daarna aan de slag met reanimeren en werken met de AED. Na afloop stelde Nita vast dat de groep de theorie en instructie goed heeft toegepast in het praktijkdeel.

Stappen
De deelnemende Aeronauten weten nu hoe te handelen in een noodsituatie. Daarbij wordt eerst geconstateerd dat iemand wel of niet meer bij bewustzijn is. Is de persoon niet meer bij bewustzijn dan volgt er een aantal stappen: luchtweg persoon vrijmaken, starten met reanimeren, 112 bellen, gelijktijdig AED halen en deze vervolgens aanzetten, en de - zeer heldere en duidelijk verstaanbare - instructies van de AED strikt volgen. Als de hulpdienst is gearriveerd, neemt deze de reanimatie over.

Deelnemers en verslag
Aan de instructie namen deel: Mirjam, Rob, Erik, Geert, Joost, Rogier, Ton, Erik, Gemma en Max. Zij zijn vanwege hun functie of rol in de vereniging regelmatig en over de dag gespreid op het park, danwel spelen regelmatig overdag of 's avonds doordeweeks. In overleg met Nita Visser maakt Max voor de deelnemers nog een verslag van deze. Dat zal ook worden gedeeld met Aeronauten die eerder een vergelijkbare workshop hebben gevolgd voor onze club. Een samenvatting ervan publiceren we binnenkort op deze website in de vorm van een artikel.

Instructievoorbeeld

https://youtu.be/Qj2TjF0yZIs

 

Nieuws Overzicht