Gezocht: Website en App-beheerder

De redactie is op zoek naar iemand die een bijdrage wil leveren aan de communicatie binnen de vereniging. De redactie kijkt tijdens de maandelijkse vergaderingen hoe alles wat er binnen de vereniging speelt onder de aandacht van de leden kan worden gebracht. 

Er wordt gezocht naar iemand die de website en app onder haar of zijn hoede wil nemen.

Lees meer

EnquĂȘte nieuwe leden

 

 

Dit voorjaar is een enquête gehouden onder "nieuwe leden". Het betreft dan de groep die de afgelopen 2 jaar lid geworden is. Dit zijn meer dan 250 personen. In totaal 96 leden of ouders van jeugdleden hebben de vragenlijst ingevuld. De resultaten en een aantal suggesties en ideeën staan in het bijgevoegde factsheet. 

Verder zijn alle resultaten per enquêtevraag in een bijgevoegd document.

Lees meer