Oekraïne Initiatief

Tijdens het lustrumfeest zijn wij ‘met de pet rond gegaan’ voor een bijdrage voor het Oekraïne initiatief. Honderd vijfenveertig euro is toen opgehaald. Dit bescheiden budgetje is besteed aan thee en koffie tijdens activiteiten op ons park en bij Pulchri Studio. Beide verenigingen stellen hun deuren open voor 50+ Oekraïners die hier tijdelijk in Den Haag verblijven.

 

Het doel van de activiteiten is een omgeving te scheppen waar Oekraïners elkaar kunnen ontmoeten en vriendschappen kunnen sluiten. Daarin is dit initiatief na vier bijeenkomsten ruimschoots geslaagd. In het  totaal hebben aan de activiteiten drie en tachtig Oekraïners deelgenomen en functioneert de app om met elkaar contact te houden, aan te moedigen of elkaar op te zoeken.

Nu is ons spaarvarkentje, dat bij de bar staat, bijna leeg. Een kleine donatie zou welkom zijn om onze activiteiten voort te kunnen zetten,

 Marjoleinen, Hilda & Rob, Anouschka, Loes en Maurits

Nieuws Overzicht